ปิดเมืองจันท์ จัดเทศกาลพลอยนานาชาติ ดันขึ้นแท่นฮับภูมิภาค

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพล…