ลุ้นค่าไฟเฮือกสุดท้ายจันทร์นี้ เอกชนตีแผ่ต้นทุนลดเหลือ 4.27 บ.ได้

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาค่าไฟฟ้างวดใหม่ พ.ค.-ส.ค. หรืองวดที่ 2 ปี 66 ในวันที่ 24 เ…