ชายแดนระอุ! KNU สนธิกำลังPDF บุกยึดค่ายใหญ่ทหารเมียนมาทางใต้เมียวดี

วันที่ 12 มี.ค. 2567 การสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) กองพลน้อยที่ 6 และกลุ่มทหารกองกำลังปกป้องประชาชน (PDF) ในพื้นที่จังหวัดเมียวดี ทั้ง 2 ฝ่ายมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง โ…